Angolul
www.angolul.hu
Keresési találatok: angoltanulas.lap.hu | www.webforditas.hu
 
Az angol nyelvről
Angol szótár
Online angol tananyagok
Angol nyelv tanítása
Nyelvtanulás Angliában
Több mint 1 millió angol nyelvű cikk
Angol nyelvtanulás Külföldön
 
Angol
Angol nyelv tanítása

Az angol nyelvet világméretű elterjedtségének megfelelő arányokban csak az utóbbi években tanítják Mo.-on, jóllehet a tört.-i, kulturális kapcsolatok a messzi múltba nyúlnak vissza. Már a XVII. sz.-ban jártak m. diákok Angliában, ill. Skóciában (1626 Cambridge, 1628 St. Andrews), és ugyanebben a században megtalálhatjuk az első angol nyelvtkv.-eket is Mo.-on. Az ellenreformáció visszaszorította az angoltanulást a XVIII. sz.-ban, de az abszolutizmust követően a XIX. sz. elején számos m. ifjú az angol mintát tanulmányozta, hogy a m. tud.-ba, kereskedelembe, iparba és oktatásba behozza a brit újításokat. Ekkor az angol nyelvet latinul tanították (Lemouton János, 1823), és 1853-ig kellett várni az első m. nyelvű angol nyelvtan megjelenésére (Csink János, Késmárk). Az első angol tanszéket a bp.-i tud.-egy.-en 1886-ban állították fel, vezetői Pattersen, majd Yolland professzorok voltak. A II. vh.-ig a gimn.-ban a latin mellett a német volt a kötelező nyelv, az angolt csak rendkívüli tárgyként lehetett tanulni, népszerűségben a francia nyelv is megelőzte. A modern nyelveknek nagyobb szerep jutott a reálgimn.-okban és a középfokú leányisk.-kban, mint a hagyományos gimn.-ban, ahol a latin és görög, illetve a német prioritása vitathatatlan volt.

Az angol 1924-ben lett rendes isk.-i tárgy (lásd: 1924. évi XI. tc.; 1926-os ttv.-ek), de angol nyelvtanári pályára kevesen léptek. Metodikai szempontból három módszer uralta az isk.-i angol nyelv tanításat a II. vh.-ig: a => nyelvtani-fordító módszer, a direkt módszer és az ún. közvetítő módszer, amely leginkább a Palmer-féle orális vagy eklektikus direkt módszerre emlékeztetett. Sok tanárnő a direkt módszer egyik változatát, a "csevegő módszer"-t (parlier methode) alkalmazta. A férfi tanárok jobbára tandem nyelvtanításban (a latint a göröggel vagy némettel együtt, azokkal összehasonlítva) szövegmagyarázatokkal zsúfoltan a nyelvtani-fordító módszer szerint tanítottak.

A II. vh. után, Mo.-on is. a pol.-i helyzetnek megfelelően az orosz nyelv oktatását valamennyi isk.-típusban kötelezően bevezették (1949), és így a középisk.-t végzők nyolc évig oroszt tanultak (=> orosz nyelv tanítása) . Ugyanekkor a nyugati nyelvek tanítását visszaszorították, és az 1960-as évek derekáig kellett várni, hogy a nyugati nyelvek visszakerüljenek a "rendes" tárgyak közé. Az 1965. évi ttv., óta az angol nyelvet a középisk.-k I-IV. oszt.-ában második élő idegen nyelvként taníthatták. Számos szakosított tantermű oszt. mellett (tagozatos oszt.-ok) már ált. isk.-ban is tanítottak angol nyelvet, de az orosz nyelv kötelező mivolta miatt az angolt tanulók aránya az összdiáksághoz képest mégis elenyésző volt. A viszonylagos liberális légkörben az 1970-es évek elejére az átlagember számára is nyilvánvalóvá vált a világnyelvek hasznossági sorrendje: az 1970-es évek derekán történt meg először, hogy az angol nyelvi áll.-vizsgák száma meghaladta a német nyelvűekét, e kettőhöz képest a francia vagy orosz vizsgák száma csekély volt. A hetvenes évek második felében az új ttv.-ek a fakultációk bevezetésével hatottak az angol nyelv tanulására is (2. és 3. idegen nyelv tanulásának lehetősége oszt.-bontással létrejött különböző szintű csoportokban).

A nyolcvanas évek második felétől két tannyelvű angol gimn.-ok is létrejöttek (kétnyelvű oktatás). Az 1980-as évek elejétől kezdve a szakma több fórumon is hangsúlyozta a tanárképzés korszerűsítésének, a nyelvek közötti arányok megváltoztatásának szükségességét. 1989-ig kellett azonban várni, hogy megszűnjön az orosz nyelv kötelező jellege. Ekkor kiderült, hogy kb. 15 ezer nyugati nyelvszakos tanárra lenne szükség az igények kielégítéséhez. 1990-től ugrásszerűen megnőtt mind az angol-, mind a németnyelvtanár-képzésben résztvevők száma (évente átlag kétezer fővel), de a ped.-szakma presztízsének csökkenésével nőtt a pályaelhagyók száma is.

Ir. Berg P.: Az angol nyelvtanítás útja a magyar iskolában. Bp. 1942.; Medgyes P.: Angol - a kommunikáció pótnyelve. M. Ped. 1992. 4. 263-283.; Howatt, A. P. R.: A history of English language teaching. OUP, 1984.Vissza az előző oldalra | Az oldal tetejére

Irány Anglia
Ezen a weblapon információt szeretnénk nyújtani az érdeklődőknek Nagy-Britanniával kapcsolatban
www.iranyanglia.hu
Angol oktató
Tesztek szinte minden szinten Angoloktato.hu kezdő, haladó és nyelvizsga szint és önéletrajz...
www.angoloktato.hu
Factory
Legyen saját weboldala, gyorsan, egyszerűen. Webreklám, webdesign Hirdessen az interneten!
www.factory.hu
SzállásPort
Lakásfelújítás
Csapatépítő tréning
KER
Angolul - www.angolul.hu © 2012
Factory

Nyomtatópatron | Panel felújítás | Megkülönböztetés | Angol nyelvtan | Szekfű András | Szállások | Céges tréningek | Terápia | Fotózás | Kattintison | Ázsia Center

Országos étteremajánló | Szállásfoglalás | Online autopůjčovna | Hvar sziget | Relaxációs Egyesület | Inchirieri auto | Külföldi autókölcsönzés | Billeje Online | Billeje